FizjoNeuron

Rafał Piaścik

OFERTA

Fizjoterapia osób:

Udar mózgu

Udar mózgu doprowadza do deficytów ruchowych, które prowadzą do niepełnosprawności. Kompleksowa terapia neurofizjologiczna może pomóc w powrocie do sprawności i poprawić jakość funkcjonowania.

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona to schorzenie, które utrudnia codzienne funkcjonowanie. Fizjoterapia neurologiczna w tej chorobie skupia się na reedukacji chodu, poprawie lub utrzymaniu stanu funkcjonalnego pacjenta.

Stwardnienie rozsiane

Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym wymagają indywidualnego planu usprawniania dopasowanego do stanu funkcjonalnego pacjenta. Fizjoterapia i aktywność fizyczna jest rekomendowana wszystkim pacjentom z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego.

Urazy czaszkowo-mózgowe

Urazy doprowadzają do zaburzeń różnych funkcji ruchowych oraz zaburzeń napięcia mięśniowego. Fizjoterapia neurologiczna jest niezbędna w powrocie do sprawności.

Urazy rdzenia kręgowego

Urazy doprowadzają do zaburzeń różnych funkcji ruchowych oraz zaburzeń napięcia mięśniowego. Fizjoterapia neurologiczna jest niezbędna w powrocie do funkcjonowania.

Fizjoterapia osób starszych

Wraz z wiekiem sprawność ruchowa pacjentów zmniejsza się, fizjoterapia geriatryczna obejmuje ocenę stanu funkcjonalnego i wdrożenie postepowania usprawniającego. W terapii osób starszych wykorzystywana jest: Całościowa Ocena Geriatryczna, ocena ryzyka upadków, ocena równowagi oraz wydolności pacjentów.

Inne choroby

Miastenia, SLA, Zespół Guillaina-Barrego

Choroby neurologiczne rzadkie, również wymagają indywidualnej terapii neurofizjologicznej. Fizjoterapia jest nieodzownym elementem usprawniania pacjentów neurologicznych.

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Bądźmy w kontakcie